toggle navigation

Mededelingen

Aangezien de wachttijd per week kan verschillen, vragen we u om het aanmeldingsformulier op de website in te vullen. We proberen binnen 24 uur te reageren.

Privacyverklaring

De Eerste Noordelijke Hondenschool, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In het kort

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van start gegaan. Middels deze wet is iedereen die persoonsgegevens verwerkt hierbij verplicht aan te geven;

 • welke persoonsgegevens er van u worden verwerkt;
 • waarom deze worden verwerkt;
 • hoelang ze worden bewaard;
 • wat uw rechten zijn m.b.t. eventuele wijzigingen/verwijdering/inzage van deze persoonsgegevens;
 • hoe deze worden beveiligd

De Eerste Noordelijke Hondenschool vindt (uw) privacy belangrijk en zal er daarom voor zorgen dat de door u verstrekte (persoons)gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Eerste Noordelijke Hondenschool verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en/of achternaam
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch
 • Naam, ras en leeftijd van uw hond(en)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming toch persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via noordelijkehondenschool@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens

U bent niet (wettelijk) verplicht uw persoonsgegevens met ons te delen. Helaas kunnen wij u niet van dienst zijn zonder bepaalde persoonsgegevens. Lees hieronder waarom.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Eerste Noordelijke Hondenschool verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen, e-mailen of op een andere manier te corresponderen indien dit nodig is, bijvoorbeeld wanneer een les komt te vervallen
 • Wij houden een geslaagdenlijst bij, voor het geval u later door wilt met een vervolgcursus en wij kunnen zien of u hiervoor in aanmerking komt

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

De Eerste Noordelijke Hondenschool bewaart in principe uw (persoons)gegevens tot u ons opdracht geeft deze te verwijderen of wanneer wij ze niet meer nodig achten voor verder vervolg van de cursussen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen in principe uw persoonsgegevens niet met derden, maar maken wel gebruik van diensten van derden. Het kan dus gebeuren dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden, maar enkel als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Deze derden zijn in ieder geval:

 • De hostingprovider, waar onze website staat opgeslagen
 • Emaildienst van Google

Cookies of vergelijkbare technieken

De Eerste Noordelijke Hondenschool maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage/wijziging/verwijdering door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Eerste Noordelijke Hondenschool neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De Eerste Noordelijke Hondenschool heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beveiligen:

Uw gegevens via de website worden verstuurd d.m.v. een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan het hangslotje in de adresbalk en 'https://' voor het webadres. Correspondentie via de mail wordt verstuurd middels een beveiligde SSL verbinding.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op de website of mail naar .

Links naar andere websites

Op onze website treft u mogelijk een aantal links aan naar andere websites. Wij willen u er op wijzen dat deze privacyverklaring niet van toepassing is op websites van derden. De Eerste Noordelijke Hondenschool staat dan ook niet in voor hun privacybeleid. Wij raden u daarom aan de privacyverklaring van deze websites door te nemen, alvorens u er gebruik van gaat maken.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van De Eerste Noordelijke Hondenschool. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contactgegevens:

De Eerste Noordelijke Hondenschool

Laatste wijziging: 25 mei 2018